Home / Blog / Blog / Livescribe / Livescribe Echo en 40 jaar onderwijs

Livescribe Echo en 40 jaar onderwijs

Leestijd: 6 minuten

Update Livescribe

Wij verwachten geen nieuwe levering meer van de pennen of schriften van Livescribe. Momenteel innoveert en update Livescribe zijn producten niet meer, waardoor wij niet meer achter de kwaliteit van de producten kunnen staan. 

In plaats van de Livescribe raden wij de Neo N2, M1 of M1+ Smartpennen aan. Deze pen heeft alle functies voor de ideale smartpen en ook nog eens het ideale design. 

Indien je meer wil weten over de verschillen tussen de Neo en Livescribe smartpennen raad ik u aan om deze blog te lezen: https://schrijfop.nl/blog/neolab/neo-smartpen-n2-concurrent-livescribe/.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het merk Neo kunt u hier alle producten vinden: ​​https://schrijfop.nl/merk/neolab/

Ervaringen met de Livescribe Echo en 40 jaar onderwijs:

M.J.W. Engel
Eckartcollege
Eindhoven


Liefde voor het schrijven

Je mag me gerust ouderwets noemen. Per slot van rekening heb ik 40 jaar onderwijservaring, dus dan is dat vrijwel een automatisme. Nieuwe ‘gadgets’ zijn aan mij slechts besteed voor zover ze een echte meerwaarde opleveren. En juist daar blinkt de Livescribe Echo Smartpen uit!

echo

Ten eerste houd ik gewoon van schrijven, de motorische vaardigheid, waarin ik tijdens mijn opleiding ook lessen kreeg. Je moest leerlingen die je leerde schrijven natuurlijk het goede voorbeeld geven. Zowel op het bord (met nog echte krijtjes, destijds!!) als op schrift diende het handschrift van een onderwijzer schoonschrift te zijn. Ik schrijf graag. Los van de mogelijkheden die de Livescribe Echo Smartpen mij verder biedt stel ik vast dat het schrijven ermee prettig verloopt. Het is lang vol te houden. Uren. 

Wanneer ik mij verdiep in de vakliteratuur voor mijn vak Levensbeschouwing, dan is deze vaak in het Engels of een andere van de Moderne Vreemde talen. Ik schrijf bij het studeren zelf mijn eigen vertaling uit op de bladzijden van de speciale A4 notebooks die Livescribe levert. En dat worden er gemakkelijk tientallen. Aangezien deze notebooks ook (4) specifiek gekleurde kaften hebben, zijn ze in mijn studeerkamer zeer herkenbaar en kan ik de samenvattingen die ik zoek gemakkelijk terugvinden.

Van geschreven naar getypt

Bij mijn Livescribe Echo smartpen heb ik direct ook een licentie gekocht van Myscript for Livescribe en – wellicht – vanwege mijn geoefende handschrift heeft dat programma er meestal nauwelijks moeite mee mijn aantekeningen te herkennen. Ik schat in, dat 95% of meer daarvan moeiteloos in herkenbare tekst in Word wordt omgezet. Dit betekent ook, dat het terugzoeken van een bepaalde aantekening een fluitje van een cent is. Je hebt daarvoor trouwens niet eens Myscript nodig, want met de Echo Desktop software is zoeken op woorden heel snel te doen. De vraag: “Waar had ik ook alweer geschreven over ‘sociale vaardigheden’?” is rap te beantwoorden.

Vergaderingen en Pencast

Met die ervaring kon ik enkele jaren terug ook zonder aarzeling deze smartpen adviseren aan enkele collega’s die veel vergaderingen moesten bijwonen en notuleren, met name collega’s die betrokken waren bij het Zorgteam. Het voordeel van de Livescribe Echo is namelijk óók, dat deze geluid opneemt en heel behoorlijk weer afspeelt. Met enige oefening kan een vergadering worden ‘bijgewoond’ door iemand die verhinderd was, maar wel de Pencast ontving. Met een klik van de pen is direct het gewenste item opgezocht en kan de opname beluisterd worden. Bovendien plaatst ook die collega de aantekeningen in Myscript, laat de OCR software zijn werk doen, werkt de tekst eventueel nog bij en verzendt zodoende binnen afzienbare tijd de notulen. Het gaat om zorgteam vergaderingen, waarbij belangwekkende beslissingen omtrent de begeleiding van leerlingen worden genomen. De ‘clip’ met dat deel van de vergadering kan desgewenst worden toegevoegd aan het online leerlingvolgsyteem, zodat ook na verloop van enige schooljaren nog kan worden teruggeluisterd wat er besproken is geweest.

Met mijn sectiegenoten heb ik om de 8 tot 10 weken een sectievergadering, die ik meestal notuleer. Deze sectie bestaat in hoofdzaak uit parttimers, dus het komt met regelmaat voor, dat een van de sectieleden de vergadering niet kan meemaken. De Notulen worden hem of haar in de vorm van een Pencast toegezonden. Voor mijzelf is het handig om de notulen goed samen te stellen met behulp van de combinatie Echo Desktop en Myscript for Livescribe.

Leerlingenhulp

Ik zie vele gebruiksmogelijkheden binnen andere vakken dan het mijne van dit moment. Gaf ik nog Engels. dan zou ik bijvoorbeeld stickynotes en soundstickers intensief gebruiken. Ik heb daarvan enkele zeer interessante werkvormen waargenomen op YouTube. Misschien wel aardig om te vermelden: Pieter (gefingeerde naam) is een leerling uit 3 VWO met zeker grote talenten, echter ook een handicap. Hij heeft een ontzettend slecht handschrift, schrijft heel langzaam en voelt vanwege zijn autistische trekjes ook vaak de dwang om in de les ‘het naadje van de kous’ te willen weten, als gevolg waarvan Pieter soms erg diep op de stof in kan gaan, maar evengoed soms totaal het spoor bijster is. Dit vertraagt voor hem en voor zijn klasgenoten het lesproces. Zijn ouders en zijn begeleidster zijn dan ook op zoek naar hulpmiddelen, die Pieter zullen helpen dit proces wat gemakkelijker te doorstaan. Een daisy-speler kwam bijvoorbeeld voorbij als een optie, ook het doen voorlezen van het lesboek. Omdat ik zijn ouders persoonlijk ken ben ik een keer min of meer toevallig gaan zitten bij een bespreking tussen moeder, de begeleidster en Pieter. Daarbij heb ik mijn Livescribe Echo pen gedemonstreerd, die ik – even toevallig – op dat moment bij me had. Natuurlijk was iedereen star verbaasd, dat er überhaupt zulke technologie bestond. Vooral de begeleidster was daar, gezien haar praktijk natuurlijk, erg enthousiast over. Zij wilde er duidelijk meer over weten en in overleg met de ouders van Pieter zou zij de aanschaf van een Livescribe Echo smartpen bespreken.

Naar de webshop voor de Livescribe Smartpen

Geef een antwoord

Winkelmand